Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Mateřská a základní škola

Základní škola a Mateřská škola Chodovice

Základní škola a Mateřská škola Chodovice

Obec Holovousy je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, která sídlí v Chodovicích v budově bývalé fary v těsné blízkosti kostela svatého Bartoloměje. Přítomnost školy v obci je předpokládána už v době existence církevní správy, tj. od prvních zmínek o kostele svatého Bartoloměje v Chodovicích z konce 14. století. Lze předpokládat, že při faře existovala i školní instituce.


V první polovině 18. století byla postavena budova školy v Holovousích. Při velké povodni roku 1754 byla tato škola zanesena blátem a štěrkem a pro další učení byla nevyhovující. Proto bylo rozhodnuto patronem školy, to jest vrchností, o přeložení školy do Chodovic, do bývalé dřevěné farní budovy. Na tomto místě je škola umístěna dodnes.


 V roce 1941 byla při škole v Chodovicích zřízena mateřská škola. Budova byla v letech 1970-1972 rekonstruována. V přízemí je umístěna mateřská škola a v prvním patře je základní škola.

 Mateřská škola je jednotřídní, základní škola je dvoutřídní, ve dvou třídách se učí 5 ročníků.


Prezentace školy

Otevření mateřské školy v září 1976. Naše mateřská škola je jednotřídní a nachází se v pěkném a malebném prostředí Českého ráje. Od roku 2003 vstoupila do právní subjektivity. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců a stravování dětí ZŠ Libuň. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu: „JÓGOU KE ZDRAVÍ“


Rekonstrukce

Rok 2017

DOMESTOS - Celková rekonstrukce sociálního zařízení ve školce a škole

Chodovická škola a školka se v roce 2016 přihlásila do soutěže s Domestosem - do projektu s názvem „Vezměte úroveň školních toalet do svých rukou“. Díky soutěžním aktivitám a hlasování bylo možné vyhrát finanční prostředky na rekonstrukci toalet nebo čisticí prostředky na celý rok.  Děti i personál školy šli do soutěže s velkou motivací a to vyhrát hlavní cenu. Udělali pro to maximum. Do hlasování se zapojili děti, zaměstnanci školy, rodiče i přátelé školy.  „Záchodkového šílenství“ prožívaly doslova celé rodiny. Nemalé úsilí se vyplatilo a přineslo své ovoce - získané finanční prostředky ve výši 360.000,- Kč.


 Práce na rekonstrukci probíhaly po celé prázdniny. Vyměněny byly rozvody vody, elektřiny a odpadů. Do rekonstruovaných prostor byla pořízena nová plastová okna. Vysoké stropy byly sníženy sádrokartonovým podhledem, který je osazen bodovými světly. Vyměněny byly obklady i dlažba. Nová jsou umyvadla, baterie, pisoáry i toalety. Náklady spojené s výměnou veškerých rozvodů, oken a snížení podhledů byly hrazeny z rozpočtu obce.  


Cíle vzdělávacího programu 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči dětí, Obecním úřadem Kněžnice, s Pedagogicko-psychologickou poradnou a se ZŠ Libuň.

 • vytváření zdravého a radostného prostředí pro harmonický rozvoj dětské osobnosti
 • pomáhat dětem navazovat pozitivní vztahy a postoje k sobě a ostatním
 • schopnost komunikovat a spolupracovat se svými vrstevníky
 • poznávat a chránit přírodu
 • připravit děti pro vstup do Základní školy
 • klademe důraz na individuální přístup dětí

Co nabízíme

 • Rodiče mohou kdykoliv v průběhu dne navštívit mateřskou školu.
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Dětský karneval
 • Jarní besídka ke Dni matek
 • Den dětí a opékaní buřtů
 • Výlety
 • Velikonoční hrátky. "Mámo, táto, pojď si hrát..."
 • Sportovní dětskou olympiádu
 • Zapojování se do výtvarných soutěží
aktualizováno: 23. 3. 2021 10:15, Jan Mácha

Novinky z obce

 • začíná ve - končí v
Očkování psů proti vzteklině

Očkování psů proti vzteklině

Ve čtvrtek 16. června provede pan MVDr. Josef Zvoníček očkování psů proti vzteklině v Chodovicích (u Svartesu) v Holovousích (u obecního úřadu). Cena očkování je 180,- Kč 1 pes, s sebou očkovací průkaz!! Děkujeme

Obec
 • začíná v - končí v
 • sport. areál u Vagonu
Setkání Přípravek SDH Krajského sdružení SH ČMS Královehradeckého kraje

Setkání Přípravek SDH Krajského sdružení SH ČMS Královehradeckého kraje

Okresní Sdružení hasičů Jičín ve spolupráci s SDH Holovousy Vás zve na Setkání Přípravek Sborů dobrovolných hasičů Krajského sdružení SH ČMS Královéhradeckého kraje za podpory Královéhradeckého kraje v neděli 8. května 2022 v 10:00 hodin do sportovního areálu U Vagónu.

Hasiči
Obec
 • začíná v - končí v
Sběr železného šrotu

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Holovousy provede v pátek 8. dubna 2022 od 16:00 hodin SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU v obcích Chodovice, Holovousy a Chloumky.

Obec