Vítejte na stránkách obce Obec Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

SDH Holovousy

SOUČASNOST

V současné době má sbor 90 členů z toho 45 dětí. Starostou sboru je Miroslav Rosůlek z Chodovic a velitelem Roman Balihar z Holovous. V obci Holovousy je nyní nejvíce aktivním spolkem. Každoročně pořádá hasičský ples, soutěže, sběr železa, ve spolupráci s obcí také čarodějnice a se spolkem fotbalistů akci – Ukončení sportovní sezóny U Vagónu. Pomáhá při různých akcích vesnice. Pravidelně se každý rok účastní asi 40 soutěží převážně dětských, ale i dospělých. Vybraní členové sboru jsou začleněni v zásahové jednotce, která pomáhá při živelných pohromách ve vesnici i mimo ni. A jako jedna z mála, je naše jednotka zařazena do řešení krizových situací v celém Královéhradeckém kraji.

Družstvo dětí bylo založeno v roce 2008 Romanem a Petrou Baliharovými. Organizují výlety, letní a zimní tábory. Velkou pýchou dětí jsou postupy v soutěži hry Plamen do krajského kola a také postupy do republikového kola v soutěži Požární ochrana očima dětí a dorostu. V roce 2014 se dostala na republiku Eliška Andrejsová, 2015 – dorostenky Anna Vojtěchová, Kateřina Baudyšová a Kateřina Žďárská. V roce 2017 se dorostenka Petra Baliharová nejen dostala, ale i umístila v republikovém kole na krásném 3. místě.

Vedoucí dorostu a starších dětí je Roman Balihar, mladší děti vede Petra Baliharová a přípravku vede Petra Škvrnová.


aktualizováno: 20. 1. 2021 14:06, Jan Mácha

Novinky z obce a volného času

  • Hana Sehnoutková

Vítání občánků 15. 5. 2022

V neděli 15.května jsme s paní starostkou v kostele svatého Bartoloměje přivítaly do velké rodiny občanů obce Holovousy 8 děťátek. Této akci říkáme "slavnost", má pro nás obě tak silný význam. Celé rodiny se sešly v hojném počtu a v milé atmosféře. Děti ze školky a školy pod vedením paní učitelky Denisy a Boženky měly připravené veselé vystoupení s básničkami a písničkami. Rodiče pohoupali svá děťátka v kolébce, podepsali se na památku do kroniky, obdrželi knihu o obci s finančním obnosem, maminky ještě květinu a pro děti byly připraveny certifikované hračky. Celou akci dokumentoval pan Morávek, u kterého si mohou rodiče objednat profesionální fotografie. Pro potřeby obce ještě ochotně fotila Vendula Maixnerová. Poděkování patří všem zúčastněným za milé a krásné nedělní odpoledne. Ještě si neodpustím a prozradím jedno malé několikaleté tajemství – s paní starostkou si každoročně po Vítání občánků soukromě připijeme na zdraví všem aktuálně vítaným občánkům. 

Obec
  • Hana Sehnoutková

Čarodějnice 30. 4. 2022

Filipojakubská noc neboli rej čarodějnic. Sbor dobrovolných hasičů Holovousy, přesněji krásné čarodějky v ženském i mužském podání si zasloužily pochvalu za nápadité kostýmy :-) a za přípravu her a soutěží na hřišti u vagónu. Malí čarodějové a kouzelníci si vyzkoušeli stříkání ze džberovky na cíl, zkrotili neposedná košťata, hádali havěť z kouzelného košíku, zdolávali překážky s hadem za krkem, házeli míčky do pekelné tlamy.....Bylo pořádně veselo!

Volný čas
  • Hana Sehnoutková

Veselé Velikonoce u vagónu 15. 4. 2022

Nápad oslavit Velikonoce po dvouleté odmlce "VESELE" vzešel od děvčat z obsluhy U Vagónu. Dali jsme hlavy dohromady a byli jsme mile překvapeni velkou účastí dětí a dospělých. Za přinesenou krasličku dostaly děti čokoládové vajíčko a samy si ho pověsily na pruty u vstupu k vagónu. Na hřišti byly připravené jarní hry – pohánění obručí, chůze na chůdách, házení a cvrkání kuliček, švihadla...V zázemí pod pergolou byly tvořivé dílničky – malování upečených vajíček barevnými polevami, výroba proutěného věnečku a vybarvování krasliček z papíru. Do tvoření se zapojily nejen děti, ale i maminky, tety, babičky :-)

Volný čas
  • Hana Sehnoutková

Tříkrálová sbírka 8. 1. 2022

Po roční pauze, kterou nám zapříčinil covid, jsme mohli opět v letošním roce navázat na milou tradici. V sobotu 8.ledna jsme se sešli s dětmi a rodiči ráno ve škole a za půl hodiny už před kostelem stálo pět skupinek tří králů – Kašparů, Melicharů a umouněných Baltazarů. Skupinky dětí se vydaly podle přidělené mapky s trasou s dospělým doprovodem, pokladničkou a křídou. Nadepisovali na dveře magický nápis K + M + B 2022, který má ochraňovat rodiny a přát jim štěstí. "Malí" králové zazpívali tradiční koledu u téměř každých dveří. Děti byly šťastné, když počítaly penízky ve svých pokladničkách. Věděly, že částka je na dobrou věc – na kostel svatého Bartoloměje v Chodovicích. A jako odměnu si každý domů odnášel košíček plný dobrot. 

Volný čas